Program

Program Hands on CERN se dělí do dvou částí - přednášky a praktického cvičení.

Příští akce se bude konat ve dnech 11. a 18. října 2019.

  • Přednášky proběhnou 11. října v místnosti B103 od 11:30 (místo předmětu Experimentální fyzika 2)
  • Cvičení proběhne 18. října v počítačové učebně v přízemí, ul. Břehová, dle dohody na přednášce.

Přednášet vám budou:
Robert Líčeník, student doktorského studia na EJČF, vás uvede do světa částicové fyziky přednáškou na téma Částicová fyzika v 21. století.
Karel Šafařík, po dlouhých letech strávených v CERNu na experimentu ALICE jako jedna z klíčových osob kolaborace, je dnes zaměstnán na FJFI, a poví vam o urychlovači LHC a experimentech na něm v přednášce Jak se dělají experimenty v částicové fyzice.