Program


Program Hands on CERN se dělí do tří částí - přednášky, praktická cvičení a živě vysílaná virtuální prohlídka experimentu ALICE v CERN.

Přednášky

Přednášky se uskuteční (zatím) virtuálně dne 13. listopadu 2020 od 13:30. Začneme úvodem do světa částicové fyziky s Alenou Bakalovou, studentkou doktorského studia na EJČF. Druhá přednáška s názvem Experimenty v částicové fyzice bude přednesená rovněž studentkou doktorského studia na EJČF, Anežkou Kabátovou.

Cvičení

Cvičení proběhnou (zatím) virtuálně dne 20. listopadu 2020 od 13:30. Tento rok budeme měřit hmotu W bosonu ve srážkách proton-proton detekovaných experimentem ATLAS. Po přednáškách každý z vás dostane přidělená vlastní data, která zanalyzuje na vlastním počítači, a nakonec se na výsledky společně podíváme a prodiskutujeme je s kolegy pracujícími na experimentech v CERN v zahraničí. Po celý čas vám budeme k dispozici. Postupně budeme v Teams zveřejňovat návody, budeme k dispozici během celého týdne, a hlavně v pátek přímo na cvičeních. Více detailů se dozvíte po přednáškách.

Virtuální návšteva experimentu ALICE

Tato část bude dne 27. listopadu 2020 od 13:30. Živě se spojíme s vědci v CERNu, kteří nám představí experiment ALICE. Výhodou je, že experiment můžou vidět všichni účastníci, bez ohledu na to, jestli se zúčastní exkurze.
Nezapomeňte se vědců v CERNu zeptat na cokoli co vás zajímá, rádi vám odpoví. Nezapomeňte, že v soutěži o nejlepší otázku budeme upřednostňovat ty, které naživo zazněly během virtuální prohlídky.