Program


Program Hands on CERN se dělí do dvou částí - přednáška a praktické cvičení.

Přednáška

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu 2023 od 14:00 v místnosti B103. Tématem přednášky jsou detektory a fyzika experimentu ATLAS.

Cvičení

Cvičení proběhne v pátek 24. listopadu 2023 od 14:30 v počítačové učebně B9. Tento rok budeme měřit hmotu W bosonu ve srážkách proton-proton detekovaných experimentem ATLAS. Po přednáškách každý z vás dostane přidělená vlastní data, která zanalyzuje na vlastním počítači, a nakonec se na výsledky společně podíváme. Po celý čas vám budeme k dispozici.

 

LHC Online Beam Monitor