Program


Program Hands on CERN se dělí do dvou částí - přednáška a praktické cvičení.

Přednáška

Přednáška se uskuteční dne 12. listopadu 2021 od 15:30 v místnosti B115. Tradiční dvě přednášky letos spojíme do jedné s cílem podívat se na fyziku experimentu ATLAS.

Cvičení

Cvičení proběhne dne 26. listopadu 2020 od 13:30 v počítačové učebně B9. Tento rok budeme měřit hmotu W bosonu ve srážkách proton-proton detekovaných experimentem ATLAS. Po přednáškách každý z vás dostane přidělená vlastní data, která zanalyzuje na vlastním počítači, a nakonec se na výsledky společně podíváme. Po celý čas vám budeme k dispozici.

 

LHC Online Beam Monitor