Základní informace - Hands on CERN

Základním cílem akce je seznámit mladší studenty se základními fakty o CERN, jak fungují experimenty na urychlovači LHC a jak se pomocí nich zkoumá fyzika. Studenti si také sami vyzkouší jednoduchou analýzu naměřených dat.

V rámci akce Hands on CERN absolvují přihlášení studenti z řad studentů ČVUT přednášky z fyziky elementárních částic. Tyto přednášky představí studentům Standartní Model částic stejně jako principy jejich detekce a nastíní design moderních experimentů. V další části účastníci akce pomocí předem připraveného softwaru zanalyzují reálná data sebraná experimentem na urychlovači LHC v CERNu. Se studenty jsou probrány možnosti pracovního uplatnění v CERNu v rámci částicové fyziky, ale i mimo tento obor, například jako technik nebo IT pracovník. V rámci diskuzí se studenti mohou dozvědět i přímo od ostatních studentů působících v CERN, jak to tam skutečně běží nebo kde všude se ČVUT v CERN angažuje.

Vybraní studenti se budou moci na vlastní oči přesvědčit o kvalitách laboratoře CERN.

 

A jak se zúčastnit?

Na samotné přednášky je možné přijít bez přihlášení. Po přednáškách se pak studenti rozdělí do skupin, ve kterých se příští týden účastní cvičení. Podrobný plán najdete v programu. Podmínky účasti na exkurzi do CERN najdete v sekci "Exkurze CERN".


V roce 2019 proběhne již 10. ročník. 

 

Tato akce je v rámci projektu "International MasterClasses - Hands on CERN" podporovaná Fondem ČVUT na podporu celoškolských aktivit (FCA) pro rok 2019.