Základní informace 


Cílem akce je seznámit mladší studenty se základními fakty o CERNu, s tím jak fungují experimenty na urychlovači LHC a jak se pomocí nich zkoumá fyzika. Studenti si také sami vyzkouší jednoduchou analýzu naměřených dat.

V rámci akce Hands on CERN absolvují přihlášení studenti z řad studentů ČVUT přednášky z fyziky elementárních částic. Tyto přednášky představí studentům Standardní Model částic spolu s principy jejich detekce a také nastíní design moderních experimentů. V další části, budou účastníci akce analyzovat reálná data sebraná experimentem na urychlovači LHC v CERNu předem připraveného softwaru. Studenti budou také seznámeni možnostmi pracovního uplatnění v CERNu v rámci částicové fyziky, ale i mimo tento obor, například jako technik nebo IT pracovník. Součástí bude i diskuse se studenti již působícími v CERNu, kteří už ví jak to tam skutečně chodí nebo kde všude se ČVUT v CERN angažuje.

Akce se zatím plánuje prezenční. Pokud se pravidla pro přístup do budov školy změní, budeme vás o tom tady včas informovat.

 

V roce 2021 proběhne již 12. ročník.

Tato akce je v rámci projektu "International MasterClasses - Hands on CERN" podporovaná Fondem ČVUT na podporu celoškolských aktivit (FCA) pro rok 2021.